Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

PHẬN PHỐI VỎ XE NÂNG - VỎ ĐẶC XE NÂNG - VỎ HƠI XE NÂNG - VỎ XE NÂNG 815-15 - VỎ XE NÂNG 8.25-15 - VỎ XE NÂNG 700-15 - VỎ XE NÂNG 600-15 - VỎ XE NÂNG 300-15

CÔNG TY TNHH SUTECH VIỆT NAM CHUYÊN CUNG CẤP, PHÂN PHỐI CÁC LOẠI VỎ XE NÂNG, VỎ XE XÚC, VỎ XE CƠ GIỚI,...

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp vỏ đặc, vỏ hơi xe nâng
VỎ ĐẶC XE NÂNG THÁI LAN : THE PRO, SOLITECH, PIO, MICHIO, TOKAI, KUMAKAI
VỎ ĐẶC XE NÂNG NHẬT BẢN: AICHI, BRIDGESTONE
VỎ ĐẶC XE NÂNG ẤN ĐỘ: MRF, BKT
VỎ ĐẶC XE NÂNG SRILANKA: SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN
VỎ ĐẶC XE NÂNG HÀN QUỐC : NEX


VỎ XE NÂNG 5.00-8
VỎ XE NÂNG 6.00-9
VỎ XE NÂNG 15x4 1/2-8
VỎ XE NÂNG 6.50-10
VỎ XE NÂNG 7.00-12 
VỎ XE NÂNG 16x6-8 
VỎ XE NÂNG 18x7-8
VỎ XE NÂNG 21x8-9
VỎ XE NÂNG 23x9-10
VỎ XE NÂNG 2.00/50-10
VỎ XE NÂNG 23x8.5-12
VỎ XE NÂNG 550-15

VỎ XE NÂNG 600-15
VỎ XE NÂNG 250-15
VỎ XE NÂNG 700-15
VỎ XE NÂNG 815-15
VỎ XE NÂNG 8.25-15
VỎ XE NÂNG 300-15

CÔNG TY TNHH SUTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: 120/1/10 Trường Chinh ( Song Hành QL22), P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
SĐT: 08.3883.1308                                           Fax: 08.3883.1978
Nhận giao hàng trên toàn quốc.
Liên hệ:
SĐT: 0909418459 (Ms.Thương)
hoặc skype: kd04sutech ; Elmail: kd04sutech@gmail.com

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

CUNG CẤP VỎ XE NÂNG, VỎ XE NÂNG THÁI LAN - VỎ XE NÂNG NHẬT BẢN - VỎ XE NÂNG ẤN ĐỘ - VỎ XE NÂNG SRILANKA - VỎ XE NÂNG HÀN QUỐC

CÔNG TY TNHH SUTECH VIỆT NAM CHUYÊN CUNG CẤP, PHÂN PHỐI CÁC LOẠI VỎ XE NÂNG, VỎ XE XÚC, VỎ XE CƠ GIỚI,...

VỎ XE NÂNG BRIDGESTONE - VỎ XE NÂNG AICHI - VỎ XE NÂNG THE PRO

- VỎ XE NÂNG  PIO - VỎ XE NÂNG SOLITECH -  VỎ XE NÂNG MICHIO - VỎ XE NÂNG TOKAI

- VỎ XE NÂNG BKT - VỎ XE NÂNG MRF - VỎ XE NÂNG SOLIDEAL

- VỎ XE NÂNG NEXEN.THÔNG SỐ
VỎ XE NÂNG 4.00-8 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ XE NÂNG 5.00-8 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN
VỎ XE NÂNG 6.00-9 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ XE NÂNG 15x4 1/2-8 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ XE NÂNG 6.50-10 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ XE NÂNG 7.00-12 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ XE NÂNG 16x6-8 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN
VỎ XE NÂNG 18x7-8 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN
VỎ XE NÂNG 21x8-9 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN
VỎ XE NÂNG 23x9-10 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ XE NÂNG 2.00/50-10 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN
VỎ XE NÂNG 23x8.5-12 , NEXESOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNANN , LIXIN

VỎ XE NÂNG 550-15 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ XE NÂNG 600-15 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ XE NÂNG 250-15 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN
VỎ XE NÂNG 700-15 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ XE NÂNG 815-15 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ XE NÂNG 8.25-15 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN
VỎ XE NÂNG 300-15 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

CÔNG TY TNHH SUTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: 120/1/10 Trường Chinh ( Song Hành QL22), P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
SĐT: 08.3883.1308                                           Fax: 08.3883.1978
Nhận giao hàng trên toàn quốc.
Liên hệ:
SĐT: 0909418459 (Ms.Thương)
hoặc skype: kd04sutech ; Elmail: kd04sutech@gmail.com

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

CUNG CẤP VỎ XE NÂNG, VỎ ĐẶC XE NÂNG - VỎ ĐẶC XE NÂNG THÁI LAN - VỎ ĐẶC XE NÂNG NHẬT BẢN - VỎ ĐẶC XE NÂNG ẤN ĐỘ - VỎ ĐẶC XE NÂNG HÀN QUỐC - VỎ ĐẶC XE NÂNG SRILANKA

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp vỏ đặc, vỏ hơi xe nâng
VỎ ĐẶC XE NÂNG THÁI LAN : THE PRO, SOLITECH, PIO, MICHIO, TOKAI, KUMAKAI
VỎ ĐẶC XE NÂNG NHẬT BẢN: AICHI, BRIDGESTONE
VỎ ĐẶC XE NÂNG ẤN ĐỘ: MRF, BKT
VỎ ĐẶC XE NÂNG SRILANKA: SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN
VỎ ĐẶC XE NÂNG HÀN QUỐC : NEXEN


THÔNG SỐ
VỎ ĐẶC XE NÂNG 4.00-8 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ ĐẶC XE NÂNG 5.00-8 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ ĐẶC XE NÂNG 6.00-9 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ ĐẶC XE NÂNG 15x4 1/2-8 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ ĐẶC XE NÂNG 6.50-10 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ ĐẶC XE NÂNG 7.00-12 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ ĐẶC XE NÂNG 16x6-8 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ ĐẶC XE NÂNG 18x7-8 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ ĐẶC XE NÂNG 21x8-9 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ ĐẶC XE NÂNG 23x9-10 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ ĐẶC XE NÂNG 2.00/50-10 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ ĐẶC XE NÂNG 23x8.5-12 , NEXESOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNANN , LIXIN

VỎ ĐẶC XE NÂNG 550-15 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ ĐẶC XE NÂNG 600-15 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ ĐẶC XE NÂNG 250-15 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ ĐẶC XE NÂNG 700-15 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ ĐẶC XE NÂNG 815-15 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ ĐẶC XE NÂNG 8.25-15 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXIN

VỎ ĐẶC XE NÂNG 300-15 SOLITECH, THE PRO, PIO, MICHIO, TOKAI, BKT, MRF, ORNET, SOLIDEAL, GLOBER START, BERGOUNAN, NEXEN , LIXINCÔNG TY TNHH SUTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: 120/1/10 Trường Chinh ( Song Hành QL22), P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
SĐT: 08.3883.1308                                           Fax: 08.3883.1978
Nhận giao hàng trên toàn quốc.
Liên hệ:
SĐT: 0909418459 (Ms.Thương)
hoặc skype: kd04sutech ; Elmail: kd04sutech@gmail.com